22 Aralık 2012 Cumartesi

JAVA Overriding ve Overload

     Bir alt-sınıfta tanımlanan bir metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri, üst-sınıfında tanımlı bir başka metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri ile, karşılıklı olarak, aynı ise, alt-sınıftaki metot üst-sınıftakini örtüyor (overriding) denilir. Ön-tanımlı (default) olarak, alt-sınıf öncelikle kendi öğelerini görür, üst-sınıftakini görmez. Üst sınıftaki öğeleri görebilmesi için özel yöntemler gerekir. 


     Bir sınıf içindeki iki metodun adları aynı olduğu halde formal parametreleri farklı ise bu iki metot aşkındır (overloaded). Aşkın metotlardan biri alt-sınıfta öteki üst sınıfta da olabilir.

Aşağıdaki döküman bu iki durum hakkında örnekler içermektedir . Konu hakkında daha detaylı ve geniş örnekleri zamanla paylaşılacaktır .


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder