26 Aralık 2012 Çarşamba

JAVA 'da Örneklerle Kurucular


Java’da kurucuların özelikleri:
1.       Kurucu, sınıf içinde tanımlı bir metot gibi tanımlanır; ama bir metot değildir.
2.       Kurucu, ait olduğu sınıfın adını alır.
3.       Kurucunun return deyimi yoktur
4.       Kurucunun parametreleri olabilir veya olmayabilir.
5.       Farklı parametrelerle kurucu overload edilebilir; böylece birden çok kurucu tanımlanabilir.
6.       new  operatörü ile nesne yaratılırken kurucu kullanılıyorsa, kurulacak nesneye uyan overload edilmiş kurucu çağrılmalıdır.
7.       Sınıf içinde hiç kurucu tanımlanmamışsa, java kendiliğinden öntanımlı kurucuyu harekete geçirir ve sınıfa ait bir nesne yaratır.
8.       Öntanımlı kurucunun parametreleri yoktur.
9.       Sınıf içinde bir kurucu tanımlanmışsa, öntanımlı kurucu kendiliğinden yok olur.
10.   Öntanımlı kurucunun görevi üst sınıfındaki super() kurucusunu çağırıp sınıfa ait bir nesne kurmaktır.

22 Aralık 2012 Cumartesi

JAVA Overriding ve Overload

     Bir alt-sınıfta tanımlanan bir metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri, üst-sınıfında tanımlı bir başka metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri ile, karşılıklı olarak, aynı ise, alt-sınıftaki metot üst-sınıftakini örtüyor (overriding) denilir. Ön-tanımlı (default) olarak, alt-sınıf öncelikle kendi öğelerini görür, üst-sınıftakini görmez. Üst sınıftaki öğeleri görebilmesi için özel yöntemler gerekir. 


     Bir sınıf içindeki iki metodun adları aynı olduğu halde formal parametreleri farklı ise bu iki metot aşkındır (overloaded). Aşkın metotlardan biri alt-sınıfta öteki üst sınıfta da olabilir.

Aşağıdaki döküman bu iki durum hakkında örnekler içermektedir . Konu hakkında daha detaylı ve geniş örnekleri zamanla paylaşılacaktır .


JAVA ' da Geometrik Şekillerin Hacmi


JAVA antremanları yapanlar için küçük bir kaç örnek . Yeni başlayanlar için faydalı olabilir düşüncesindeyim . Bir kaç basit geometrik şeklin hacimini hesaplayan küçük bir uygulama örneği .

21 Aralık 2012 Cuma

JAVA vs .NET


JAVA ve .NET çekişmesi hakkında eğlenceli bir kısa film . .NET sunduğu çözümler ve yaygınlığı ile tabi ki bu filmde anlatıldığı gibi daha kötü değil . Sanırım bu film biraz JAVA taraftarı olarak yapılmış .