26 Aralık 2012 Çarşamba

JAVA 'da Örneklerle Kurucular


Java’da kurucuların özelikleri:
1.       Kurucu, sınıf içinde tanımlı bir metot gibi tanımlanır; ama bir metot değildir.
2.       Kurucu, ait olduğu sınıfın adını alır.
3.       Kurucunun return deyimi yoktur
4.       Kurucunun parametreleri olabilir veya olmayabilir.
5.       Farklı parametrelerle kurucu overload edilebilir; böylece birden çok kurucu tanımlanabilir.
6.       new  operatörü ile nesne yaratılırken kurucu kullanılıyorsa, kurulacak nesneye uyan overload edilmiş kurucu çağrılmalıdır.
7.       Sınıf içinde hiç kurucu tanımlanmamışsa, java kendiliğinden öntanımlı kurucuyu harekete geçirir ve sınıfa ait bir nesne yaratır.
8.       Öntanımlı kurucunun parametreleri yoktur.
9.       Sınıf içinde bir kurucu tanımlanmışsa, öntanımlı kurucu kendiliğinden yok olur.
10.   Öntanımlı kurucunun görevi üst sınıfındaki super() kurucusunu çağırıp sınıfa ait bir nesne kurmaktır.

22 Aralık 2012 Cumartesi

JAVA Overriding ve Overload

     Bir alt-sınıfta tanımlanan bir metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri, üst-sınıfında tanımlı bir başka metodun veri-tipi (değer bölgesi), adı ve parametrelerinin sayısı ve tipleri ile, karşılıklı olarak, aynı ise, alt-sınıftaki metot üst-sınıftakini örtüyor (overriding) denilir. Ön-tanımlı (default) olarak, alt-sınıf öncelikle kendi öğelerini görür, üst-sınıftakini görmez. Üst sınıftaki öğeleri görebilmesi için özel yöntemler gerekir. 


     Bir sınıf içindeki iki metodun adları aynı olduğu halde formal parametreleri farklı ise bu iki metot aşkındır (overloaded). Aşkın metotlardan biri alt-sınıfta öteki üst sınıfta da olabilir.

Aşağıdaki döküman bu iki durum hakkında örnekler içermektedir . Konu hakkında daha detaylı ve geniş örnekleri zamanla paylaşılacaktır .


JAVA ' da Geometrik Şekillerin Hacmi


JAVA antremanları yapanlar için küçük bir kaç örnek . Yeni başlayanlar için faydalı olabilir düşüncesindeyim . Bir kaç basit geometrik şeklin hacimini hesaplayan küçük bir uygulama örneği .

21 Aralık 2012 Cuma

JAVA vs .NET


JAVA ve .NET çekişmesi hakkında eğlenceli bir kısa film . .NET sunduğu çözümler ve yaygınlığı ile tabi ki bu filmde anlatıldığı gibi daha kötü değil . Sanırım bu film biraz JAVA taraftarı olarak yapılmış .

31 Temmuz 2012 Salı

JAVA Vector Sınıfı


JAVA Vector Sınıfı...

JAVA Programlama Dilinin Web Üzerinden SunumuSakarya Üniversitesi Ayhan Kiraz'ın yüksek lisans tezidir . İlk önce JAVA dili ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra JAVA Applet leri ile ilgili detaylı bilgiler sunulmuştur . İlgili kişilerin işine yarayacağını umuyorum .

24 Mayıs 2012 Perşembe

JAVA Veritabanı Uygulaması


A.Alper ŞAHAN tarafından hazırlanan , JAVA Desktop Application ile veritabanına bağlanma ile ilgili , görsellerle desteklenmiş bir makale.

18 Mayıs 2012 Cuma

Java Operatörleri

OPERATÖRLEROPERATÖRLEDE ÖNCELİK
MANTIKSAL OPERATÖRLER
İLİŞKİSEL OPERATÖRLER
BİTSEL OPERATÖRLER
ATAMA OPERATÖRLERİ
ARİTMETİK OPERATÖRLER


14 Mayıs 2012 Pazartesi

JAVA Scanner Sınıfı (Veri Girişi)JAVA veri girişi metotolarının toplandığı zengin bir scanner sınıfına sahiptir ... Temel JAVA kavramları içerisinde önemli bir konu olduğunu düşünerek bu zengin notu paylaşmakta fayda gördüm .. İlgilenen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ...

13 Mayıs 2012 Pazar

JAVA Çıktıyı Biçimlendirme


JAVA formatter sınıfı ve çıktıyı düzenleme üzerine geniş bir ders notu ... Temel JAVA konuları içerisinde önemli bir sınıf olduğunu düşünüyorum . Özellikle matematiksel işlemler ile iştigal olanlar için dönüşümler üzerine faydalı bilgiler içermekte ...

JAVA ile İlk Program Kodunu Çalıştırmak

Java konsolda blok diagramda ve netbeans üzerinde yazılması ve çalıştırılması ...8 Mayıs 2012 Salı

JAVA İLE 24 KAHVE MOLASI


JAVA ya başlarken bence herkesin bir şekilde edinip okuması gereken , insanı konuya ısındıran güzel bir seri   JAVA İLE 24 KAHVE MOLASI .Burak Selim Senyurt  hocanın yazdığı bu döküman benim de JAVA öğrenirken çok severek okuduğum bir dökümandır  . Temel JAVA konularını çok akıcı ve eğlenceli bir dille ve mantıklı örneklerle anlatmakta .

Bu nedenle ben de ilk blog iletimi bu dökümanı paylaşarak oluşturmak istedim . Zamanla bu blogta JAVA PROGRAMLAMA alanında kendi yazılarımı ve de benim de faydalandığım başka belgeleri paylaşmaya çalışacağım .


JAVA anlatan internette onlarca blog var zaten . Neredeyse tamamı SUN firmasının kurulması , JAVA nın nesne yönelimli bir dil olduğu , dünyanın en çok tercih edilen dili olduğu , platformdan bağımsız çalıştığı , ve en çok kullanılan editor olan NetBeans 'ın kurulumunu uzun uzun anlatmakta . JAVA kullanmaya karar veren herkes ilk başta bu bilgilerin tamamını bir çok kaynaktan öğrenebiliyor zaten. O nedenle ben değineceğim konularda ve paylaşacağım belgelerde bu konulara değinmeyi düşünmüyorum . Hatta bir hobi olarak ilerleyen  yazılım maceramın günlüğü olarak kullanacağım bu blogu . JAVA dan önce ben de bu işle uğraşanlarınların yüzde sekseni gibi  C , C++  ve  C#  ile ilgilendim . Ama JAVA ilgili notlar alırken C# ile karşılaştırmalar yapmamaya özen göstereceğim . Ben JAVA öğrenirken kullandığım dökümanarın çoğunda lafa C# da da olduğu gibi diye başlayan cümleler , karşısındakini hali hazırda bir C# uzmanı sayan durumlar çok canımı sıkardı .